Caixa de connexions o caixa de control?

Caixa de connexions o caixa de control?

Ens trobem encara moltes escoles que ens pregunten quina diferència hi ha entre una Caixa de connexions passiva i una Caixa de control. Intentarem aclarir en aquest post quines són aquestes diferències, avantatges i inconvenients que ens podem trobar entre una Caixa de control i una Caixa passiva.

Què és una Caixa de connexions.?

Una Caixa de connexions és un mecanisme fix a la paret – generalment al costat de la nostra pissarra digital – on hi podem connectar el cablejat que comunica el nostre portàtil o torre a la resta d’elements de l’aula digital, és a dir: projector, pissarra i altaveus.

S’acostuma a posar en l’aula digital, per deixar una instal·lació neta, lliure de cables solts a l’abast dels infants.

Hi ha dos tipus de Caixes de connexions, les passives i les de control.

 

Caixa de connexions passiva.

 La caixa de connexions passiva la sentirem anomenar moltes vegades com a caixa simple o – simplement – caixa de connexions.

Aquesta Caixa és un element passiu, això vol dir, que envia el mateix que rep. No fa res addicional. Per dir-ho d’una forma col·loquial, és un endoll del cablejat audiovisual.

Hem de tenir en compte que aquesta Caixa té les seves limitacions. Per exemple, si treballem amb un ordinador fix – tipus torre – i necessitem veure la imatge de l’ordinador en el monitor alhora que a la pantalla o pdi, serà necessari utilitzar un petit distribuïdor VGA. Tot i que si, per contra, treballem amb un portàtil, no tindrem aquest inconvenient.

L’avantatge d’aquesta Caixa és que, al ser passiva, no poden tenir incidències electròniques.

Què hem de valorar alhora d’escollir una Caixa de connexions?

Si finalment la nostra decisió es decanta per adquirir una Caixa de connexions, hem de valorar que sigui robusta. Hi ha caixes al mercat que treballen amb mòduls de plàstic molt febles, que a la llarga de tant posar i treure els connectors s’acaben arrencant els mòduls. Mirarem, doncs, que el frontal de la Caixa sigui d’un material robust, tipus acer o alumini.

 

Caixa de control

La Caixa de control – a vegades la sentirem anomenar també com a controladora – és una Caixa de connexions amb unes funcionalitats de control afegides, tal com el seu nom indica. Entre elles podem trobar: encendre i apagar el projector sense menester el comandament a distància, apujar i abaixar el volum, poder connectar dos ordinadors alhora i poder commutar d’una entrada a l’altra.

Cal saber que la majoria de les caixes de control – per no dir totes – disposen d’una sortida de VGA. Amb aquesta sortida no necessitarem d’un distribuïdor addicional i podrem veure la imatge tant en el nostre monitor com a la pantalla de projecció o pissarra digital interactiva.

Què hem de valorar a l’hora d’escollir una Caixa de control?

El primer que hem de saber, si adquirim una Caixa de control, és que s’haurà de programar pel projector de l’aula. No totes les marques de projectors treballen amb el mateix codi de comunicació.

També hem de saber que no tots els projectors poden treballar amb una Caixa de control(1). Normalment necessitarem que el projector disposi d’un port de comunicació pel protocol RS232.   Així que abans d’adquirir la Caixa de control, si ja disposem d’un canó per l’aula, haurem de confirmar aquesta dada, o bé consultar amb el nostre distribuïdor si el nostre projector és compatible amb una Caixa de control.

(1). Hem de dir que hi ha caixes de control alternatives, dissenyades per a projectors que no disposin d’un port de comunicació. Existeix al mercat alguna Caixa que memoritza les instruccions a partir del comandament a distància del projector, de tal manera que “dupliquem” el nostre comandament a distància. Sembla, però, que aquesta mena de solucions no han acabat de fer-se lloc en el mercat. Una de les raons és perquè funcionen amb piles tipus rellotge, i un cop esgotades s’han d’obrir i moltes vegades es perd la programació. Una altra raó pot ser el fet que, com no porta cable, la fa menys fiable.

Hem de tenir en compte que les caixes de control també tenen els seus inconvenients. El primer desavantatge respecte a la Caixa de connexions passiva és el preu, ja que podem trobar-nos amb diferències de preu de més de 100 € entre una i l’altra.

També hem de saber que funcionen amb un transformador. Per tant, caldrà preveure un endoll més a la paret.

Per últim cal dir que, com és un element electrònic, es pot espatllar. En el supòsit que això passés, la nostra aula digital deixarà de ser operativa.

Com a avantatge podem dir que podrem pràcticament prescindir del comandament a distància. Ja no haurem de preocupar-nos d’on l’hem deixat o si s’ha extraviat. Amb la Caixa de control tindrem les funcionalitats bàsiques del comandament a distància a la paret, a l’abast de la mà.

També direm que, en el cas de treballar amb torre, podrem estalviar el distribuïdor de VGA.

 

Com acabem de veure, avantatges i inconvenients els trobem en els dos tipus de Caixa de connexions. Cada centre decidirà quina és la millor opció per cobrir les seves necessitats.

Continguts relacionats

Deixa un comentari