QUIN PROJECTOR ESCOLLIR?

QUIN PROJECTOR ESCOLLIR?

DE SOSTRE, CURTA O ULTRA-CURTA?

Sàpiga quin projector escollir a l’hora d’adquirir un projector per l’aula digital del centre.

A dia d’avui, segueix havent-hi una gran confusió amb les terminologies i característiques al moment d’adquirir els projectors de les nostres aules digitals. Intentarem explicar breument els tres termes als quals ens solem referir per definir a aquest tipus de projectors multimèdia. No sense abans deixar feta una reflexió, i és que no existeix cap projector al mercat que no faci ombra. Uns la fan gran, uns altres més petita i uns altres pràcticament imperceptible per al bon ús de la pissarra digital.

Projectors de sostre o projectors convencionals.

Els projectors que coneixem de tota la vida, estan destinats o bé per treballar de sobretaula, idealment en petit grup, o bé per deixar instal·lats al sostre. Són equips que acostumen a tenir una òptica que sol variar segons fabricant, però que habitualment, per generar una mida de pantalla de 2 metres, necessita una distància de projecció no inferior a 3 m.

Podem fer servir aquests projectors per treballar amb la nostra pissarra interactiva?

Per poder, es pot. Però no són recomanables per dues raons. La primera és perquè el professor, que s’ubicarà entre la pissarra digital interactiva i l’alumnat – tal com s’ubicava abans amb la pissarra verda – quedarà enlluernat. I la segona raó, és perquè dibuixarà l’ombra de la seva pròpia silueta sobre la pissarra digital interactiva. Es clar que tenint la precaució de treballant de costat i amb el braç estirat, minimitzaria l’impacte de l’ombra i els alumnes podrien guanyar visualització. Però aquesta no és la manera més òptima de treballar, i menys de forma prolongada.

Aquest tipus de projectors són ideals per a presentacions on no sigui necessària la interactivitat.

Llavors, quin tipus de projector seria el més adequat per treballar amb la meva pissarra digital interactiva?

Existeixen dos tipus de projectors per a poder treballar amb pissarres digitals interactives de forma funcional: els de curta distància i els d’ultra curta distància. Els primers disparen la projecció a no més de 80 centímetres. I els segons són aquells projectors multimèdia que habitualment estan tan prop de la paret que amb prou feines s’allunyen un pam o dos. Per aquells projectors multimèdia que excedeixen dels 80 centímetres – és a dir, un metre o metre vint – podríem denominar-los com projectors de semi-curta distància. En tot cas, aquests ja no es comercialitzen, i l’habitual, avui, és treballar amb equips de curta o ultra curta distància.

Desapareixerà l’ombra de les nostres pissarres digitals interactives amb projectors de curta o ultra curta distància?

No. Com hem dit abans, tots els projectors generen algun tipus d’ombra, ja que en tots els casos el docent s’ubicarà entre la font de projecció i la imatge projectada. L’avantatge entre un projector d’ultra curta distància i un projector de curta distància resideix en què a menys distància, més picada i estreta és l’ombra. També cal deixar clar que el docent s’haurà d’habituar a treballar amb aquests nous elements que component l’aula, i adquirir l’hàbit postural adequat.

Quin serà doncs el projector més adient per la meva aula digital?

En el marc en el qual ens trobem actualment, on cada dia la crisi i les retallades es fan més presents en la nostra societat, els centres educatius aposten majoritàriament pel projector de curta distància, ja que aquest és més econòmic i guarda una bona relació de funcionalitat/preu.

Però si disposem dels recursos econòmics suficients, sens dubte el projector d’ultra curta distància serà l’estrella de la nostra aula digital.

Deixa un comentari