Que és Smart Amp?

Que és Smart Amp?

Aprofitar el potencial de la tecnologia per l’educació és el que tot docent busca. Amb Smart Amp podrà treure el rendiment que desitja i necessita, en un món on les xarxes socials i els dispositius mòbils són una realitat molt present.

Smart AMP és el nou programari de Smart Bord, marca líder en pissarres digitals interactives i molt reconeguda pel seu software Notebook, el més intuïtiu del mercat.

Smart Amp permet als alumnes crear contingut – o bé implementar contingut al ja existent – permetent d’aquesta manera la col·laboració i l’aprenentatge en qualsevol lloc i moment.

El nou programari Smart AMP facilita una nova visió als professors en temps real sobre els seus alumnes. Amb aquest programari – mentre es va desenvolupant el contingut curricular – els docents poden ser testimonis de la col·laboració, comprendre, avaluar i guiar als alumnes sense interrompre l’aprenentatge.

Amb Smart AMP l’aprenentatge és més natural, ja que permet una comunicació i una interactivitat de forma real i pròxima als alumnes, tant si és dins com fora de l’aula digital. A més, és una eina que permet als alumnes que per causa de salut haguessin d’absentar-se, no perdre el ritme de les classes.

programari-educatiu-smart-ampÉs possible variar activitats amb molta facilitat, combinant d’aquesta manera classes particulars i específiques a alumnes que poguessin requerir un pla individualitzat, o bé per a petits grups entorn d’un projecte, activitats alternatives, o en definitiva el que es coneix com flipped classroom (classes invertides), optimitzant d’aquesta manera el temps i dotant al grup classe de major dinamisme.

Smart AMP permet calcular les aportacions de cada alumne, i d’aquesta manera obtenir de manera visible i immediata la progressió acadèmica de cada estudiant, mentre aquest realitza el treball assignat, o bé, com hem dit abans, l’evolució en el treball en grup.

Smart AMP és en aparença una eina d’integració senzilla i, com és habitual en les aplicacions de SmartBoard, una eina d’ús universal i summament intuïtiva. Amb independència dels dispositius amb els quals estiguin treballant els alumnes – o la plantilla interactiva que es disposi a l’aula, és a dir, bé en un tablet de Windows, d’Apple o un dispositiu d’Android – Smart AMP s’integra perfectament i és del tot compatible.

Continguts relacionats

Deixa un comentari