Termes i Condicions

Aquests termes i condicions (d’ara endavant“les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització que l’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) realitza del Lloc web d’AULA DIGITAL (d’ara endavant, “el Lloc web”). Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

a. Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

b. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc web atribueix la condició d’Usuari del Lloc web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

Ens reservem la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

1. Informació general del Lloc web

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació oferim la informació general del Lloc web:

Titular: OMNIA AV, S.C.P. (d’ara endavant, AULA DIGITAL). Domicili social: C/ Pic d’Aneto, 08251, Santpedor (Barcelona).

C.I.F.: J66299991

E-mail: aula@auladigital.cat

Tel.: 93 827 44 11

2. Accés al Lloc web. El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Normes d’utilització del Lloc web. L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitat o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “spam”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a AULA DIGITAL davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, AULA DIGITAL el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

AULA DIGITAL es reserva el dret de prohibir, a qualsevol Usuari que infringeixi les normes i obligacions establertes en aquestes Condicions Generals, l’ús dels serveis oferts a través del Lloc web.

4. Exclusió de Responsabilitat. AULA DIGITAL no assumeix cap responsabilitat relacionada amb l’actualització del Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre una decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en el Lloc web. L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a AULA DIGITAL l’obligació de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. AULA DIGITAL no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web, ni dels quals portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web.

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, AULA DIGITAL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la possible il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho AULA DIGITAL, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’AULA DIGITAL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. AULA DIGITAL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la possible il·licitud, qualitat, des-actualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a AULA DIGITAL

6. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d’AULA DIGIAL o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’AULA DIGITAL o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos.

7. Política de privacitat

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), informem a l’Usuari que les seves dades personals seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat d’AULA DIGITAL per poder prestar-los els serveis sol·licitats, atendre les seves consultes i poder mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes, serveis, promocions i esdeveniments. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, pot indicar-nos-ho a través del aula@auladigital.cat

7.1. Exercici de drets.

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD dirigint-se per escrit a AULA DIGITAL bé per correu ordinari, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a aula@auladigital.cat

7.2. Prohibició per a menors. Els menors de 14 anys no han de facilitar les seves dades personals a AULA DIGITAL sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Per favor, si ets menor demana abans als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.

7.3. Ús de Cookies

AULA DIGITAL, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan els Usuaris naveguen pel Lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats dels Usuaris durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel Lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, per la qual cosa no proporcionen per si mateixes dades personals dels Usuaris.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc web reconegui el navegador web utilitzat pels Usuaris, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i permetent, per exemple, l’accés als Usuaris que s’hagin registrat prèviament, a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades.

Els Usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisats de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Han de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc web no resulta necessari que els Usuaris permetin la instal·lació de les cookies enviades pel Lloc web, o el tercer que actuï en nom d’AULA DIGITAL, sense perjudici que sigui necessari que els Usuaris iniciïn una sessió com a tals en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre.

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent. Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. AULA DIGITAL i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se entre ells als Jutjats i Tribunals de Manresa, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

Aquests Termes i Condicions han estat revisats el 05 de maig de 2015.